algemene informatie over het beraad profielen van therapeuten contact informatie informatie voor huisartsen lijst van afkortingen links over deze site site map
BILTSE-PSYCHOTHERAPEUTEN.NL - een website van het beraad van Gezondheidszorg-Psychologen/Psychotherapeuten De Bilt/Bilthoven en omstreken

HULP

Iedereen heeft wel eens problemen of nare ervaringen. Soms helpt praten met anderen. Soms slijt het met de tijd. Soms blijf je er last van hebben.
Dan kan de hulp van een gezondheidszorg-psycholoog, klinisch psycholoog en of psychotherapeut uitkomst bieden.

Al 25 jaar vormen de psychotherapeuten en psychologen in De Bilt en Bilthoven het Bilts Beraad. 

In principe behandelen de leden van het beraad alle soorten psychische en psychosomatische klachten bij cliënten die voor behandeling in de ambulante setting in aanmerking komen.

Op de profielen van therapeuten-pagina treft u over ieder van de leden afzonderlijk (alfabetisch geordend op achternaam) informatie aan betreffende opleiding, werkwijze en eventuele specialisaties of specifieke interesses.

Als u hierop klikt, krijgt u het overzicht welke registraties elk van de leden van het beraad heeft, of zij werken met jeugd, volwassenen, gezinnen of als relatietherapeut, alsmede of er wel of geen contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten. 

 

VOOR WELKE KLACHTEN - enkele voorbeelden
 • somberheid en depressies
 • spanningen, angsten en fobieën
 • burn-out
 • gebrek aan zelfvertrouwen 
 • assertiviteitsproblemen
 • nervositeit 
 • slapeloosheid
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • onverwerkte ingrijpende levensgebeurtenissen 
 • traumatische (jeugd) ervaringen 
 • familie- en gezinsproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • relatieproblemen
 • problemen rond seksualiteit
 • problemen die te maken hebben met vrouw en/of moeder zijn
 • leeftiijdsfaseproblematiek
 • onbegrepen lichamelijke klachten 
 • ontwikkelings problemen  
 • emotionele problemen 
 • gedragsproblemen 

Bovenstaande problemen en vragen kunnen zich voordoen in elke leeftijdsfase, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. Onze hulp kan bestaan uit één of meerdere adviesgesprekken, uit psychologisch onderzoek, of uit een korte of langer durende therapie.  Onze hulp is rechtstreeks en persoonlijk.

 


WERKWIJZE

U kunt een afspraak maken met één van de bij het beraad aangesloten therapeuten. De adressen staan op de contact pagina.
Elk van hen kan u op velerlei gebied behulpzaam zijn en heeft daarnaast zijn/ haar specialisaties, of kan u – zo nodig – doorverwijzen naar de collega die u op het gebied van uw vraag of probleem het beste kan helpen. In de eerste gesprekken wordt nagegaan welke hulp u nodig heeft. U krijgt uitleg over de werkwijze van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.
Uiteraard wordt uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld en zonder uw instemming nooit aan derden gegeven.WIE ZIJN WIJ

Wij zijn zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en/of psychotherapeuten woonachtig in het gebied rond De Bilt/ Bilthoven.
Wij zijn na onze studie in de psychologie en/of pedagogiek opgeleid in de gezondheidszorgpsychologie, met het specialisme klinische psychologie en/of psychotherapie.


Wij staan ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS als gezondheidszorg-psychologen, al dan niet met het specialisme klinische psychologie, en/of als psychotherapeut. Op deze pagina vindt u meer informatie over het beraad en op de profielen van therapeuten-pagina vindt u meer informatie over elke therapeut. Als u wilt weten welke registratie, welke doelgroep of welk contract de therapeut heeft, klikt u hier.

Op de profielen van therapeuten-pagina treft u over ieder van de leden afzonderlijk (alfabetisch geordend op achternaam) informatie aan betreffende opleiding, werkwijze en eventuele specialisaties of specifieke interesses.


INFORMATIE OVER DE VERGOEDING VAN DE BEHANDELING

Nieuw stelsel: Basis Geestelijke Gezondheidszorg en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg; Informatie over de vergoedingen in 2014.

U heeft om voor behandeling in aanmerking te komen een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. De verwijzer bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidszorg u nodig heeft: een behandeling binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ), of binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). De indicatie voor de vorm van zorg dient uw verwijzer op de verwijsbrief aan te geven.

De vergoeding van de geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg is ondergebracht in de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars sluiten contracten af met sommige zorgverleners van wie zij de behandelingen rechtstreeks vergoeden.

Een aantal psychologen en psychotherapeuten heeft ervoor gekozen om zonder contract met de zorgverzekeraars  te werken.

Vergoeding van de behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener

De gecontracteerde psycholoog declareert rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar.

Als u binnen de BGGZ door een gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt vergoedt de ziektekostenverzekeraar een maximaal bedrag. Dit wil zeggen dat afhankelijk van de zwaarte van uw hulpvraag een bepaalde tijdsduur van de behandeling  inclusief indirecte tijd (gerekend in minuten) vergoed wordt.

In de SGGZ is het aantal sessies ongelimiteerd. Jaarlijks of bij afsluiting wordt de hele DBC (diagnose behandel combinatie) door uw behandelaar rechtsreeks bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

Zowel in de BGGZ als in de SGGZ wordt de tijd die de psycholoog besteedt aan administratieve handelingen en overleg, de indirecte tijd,  meegerekend in de declaratie. Ook wordt eerst uw jaarlijkse eigen risico (van minimaal 360 euro voor alle ziektekosten) aangesproken.

Vergoeding van de behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Bij een zorgverlener die geen contract heeft krijgt u zelf de rekening, waarvan vervolgens door uw zorgverzekeraar 60-70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief aan u vergoed wordt als u een natura polis heeft. Bij een restitutie polis krijgt u 95-100% vergoed. Ook bij vergoeding van de hulp door een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Zie voor meer informatie: www.lvvp.info > info voor clienten > vergoedingen.